V tokratem prispevku vas želimo seznaniti z nekaterimi uporabnimi in pogostimi kraticami, ki vam lahko pridejo prav tako v službi kot tudi sicer. Pa poglejmo!

R.S.V.P. je kratica francoskega izvora (Répondez s'il vous plaît), ki jo najpogosteje srečamo v uradnih vabilih, in pomeni »Prosimo, odgovorite«.

ASAP je angleška kratica za As soon as possible (Takoj, ko bo mogoče),  ki se veliko uporablja v elektronski korespondenci poluradne ali neuradne narave.

DIY označuje angleški izraz Do it yourself (Naredi sam). Še posebej Britanci zelo radi v svojem prostem času sami popravljajo zlomljene hišne pripomočke ali izdelujejo unikatne okraske za svoj dom.

E.g. je okrajšava, ki izhaja iz latinščine (Exempli gratia) in ustreza slovenskemu »npr«.

I.e. je ravno tako latinskega izvora (Id est) in nadomešča zvezo »to je« oz. se uporablja na mestih slovenskega »tj.«.

DOB nadomešča izraz Date of birth oziroma datum rojstva. Zasledimo ga lahko v rojstnih listih in prijavnicah.