Tokrat vam predstavljamo nekaj nasvetov, ki vam utegnejo koristiti pri vaši elektronski komunikaciji s tujimi poslovnimi partnerji in tudi sicer pri vašem delu.

  • Kako pozdraviti prejemnika elektronske pošte? 

Odvisno od vajinega odnosa: če nekoga poznate že dovolj dolgo in sta v rednih stikih ter se naslavljata z imeni, bo preprost »Hi« ali »Hello« popolnoma na mestu. Za stike bolj formalne narave lahko uporabite pozdrave, kot so »Good morning«, »Good afternoon« ali »Good evening«, ki jim sledita ime in priimek prejemnika. Verjetno najelegantnejša in vsestranska rešitev je pozdrav ''Dear'', ki mu sledi ime oziroma ime in priimek, če gre za korespondenco formalne narave.  Izogibajte se generičnim pozdravom, kot je »Dear Sir or Madam«, saj lahko danes, v dobi informacijske tehnologije večino imen in ostalih podatkov, dobimo s samo nekaj kliki. Izraz »Dear Sirs« vam popolnoma odsvetujemo, saj lahko z njim užalite predstavnice nežnejšega spola.

  • Kaj pa zaključek?  

Pozdravov, s katerimi lahko zaključite e-mail, je seveda več. Če se želite izogniti klasičnima »Best/Kind regards«, lahko uporabite še »With anticipation«, »Kind thoughts«, »All the best«, »Write soon« »With many thanks«, »Best wishes«, »Stay tuned«, »Adieu« in »Respectfully yours«, vendar pri tem upoštevajte raven formalnosti komunikacije s prejemnikom.

  • Zapis datumov v angleškem jeziku 

Kljub še vedno razširjeni uporabi zapisa z vrstilnimi števniki na način 1st, 2nd, 3rd, 4th, … itd., vam svetujemo, da čimprej preidete na sodobnejši in prijaznejši zapis datumov. Nekaj primerov: 5 May 2015, 21 June 2015, 1 March 2015 itd. Ne pozabite, da se zapisa datumov v britanski in ameriški angleščini razlikujeta, saj Američani mesece zapisujejo na prvem mestu. Ameriška različica datuma 5 June se tako glasi June 5.

  • Vejice in pike 

So še kako pomembne pri zapisu številk! Angleški jezik zanje predvideva ravno obratno uporabo kot slovenski: medtem ko v slovenščini uporabljamo decimalno vejico – na primer 25,40, se ta v angleščini spremeni v decimalno piko, torej 25.40. Obratno pa pri zapisovanju števil v slovenskem jeziku uporabljamo piko za ločevanje tisočic od nižjih enot (1.545), medtem ko v angleškem jeziku v ta namen uporabljamo vejico (1,545).

Ja, jeziki so zabavna stvar!