Ali veste, kdaj se v slovenščini uporablja končnico -vec in kdaj -lec? Vabimo vas, da to preverite z reševanjem spodnjih primerov, in sicer tako da poskusite odgovoriti, ali je zapis pravilen ali napačen. 

volilec - prav ali narobe?

bravec - prav ali narobe?

delavec - prav ali narobe?

sestavljalec - prav ali narobe?

grelec - prav ali narobe?

Preverite, kako uspešni ste bili.

 

REŠITVE: 1. volilec, NAROBE; 2. bravec, NAROBE; 3. delavec, PRAV; 4. sestavljalec, NAROBE, 5. grelec, PRAV

Seveda nismo pozabili niti na razlago. Pravopisni priročnik priporoča uporabo končnice -vec v primerih, ko ima beseda v predzadnjem zlogu črko l ali črki lj (primeri: volivec, sestavljavec). Če se glagolska osnova konča na samoglasnik (primer: brati – bralec) oziroma če se koren konča na samoglasnik (primer: grelec), pa se doda končnica -lec.

Verjamemo, da vam je zgornji zapis pomagal do novega znanja, ki ga boste s pridom uporabljali. Za vse ostale jezikovne oreščke, pa smo vam seveda kadarkoli na voljo.