KO UMETNI INTELIGENCI NE USPE

5 najpogostejših pasti pri prevajanju z umetno inteligenco

Umetna inteligenca je čudo sodobnega časa, vendar še zdaleč ni nezmotljiva. Pri prevajalski agenciji GORR jo obravnavamo kot orodje – za učinkovito uporabo je zahtevana velika mera strokovnega znanja.

An AI generated humanoid robot that does not understand the nuanced human side of translation services.

Vedno bolj prisotna umetna inteligenca (UI) že omogoča znaten napredek na mnogih različnih področjih, vključno s storitvami prevajanja.  

Orodja z umetno inteligenco so nedvomno poenostavila postopek pretvorbe besedila iz enega jezika v drugega, ampak pri tem vnesla svojevrstne napake. Ravno zato je nujno raziskati pasti in morebitne nevarnosti, preden tej fantastični futuristični tehnologiji pripišemo preveliko vrednost.


1. Rasizem in neobstoj občutka za kulturo: 

The word "racism" made out of the word "injustice" concerning AI's use of stereotypes and racism in translation.

Jeziki niso izolirane entitete, ampak so globoko prepleteni s kulturami, ki jih predstavljajo. Algoritmi umetne inteligence, brez kulturnega in rasnega zavedanja, lahko nehote proizvedejo prevode, ki niso prilagojeni ciljni kulturi, so neprimerni ali celo rasistični, kakor se je nedolgo nazaj pripetilo s prevodom umetne inteligence za Amazon.

Prevajalci (ljudje) pa so po drugi strani bistroumni in imajo razvite sposobnosti za kulturno lokalizacijo, ki so potrebne za prilagajanje, spreminjanje, urejanje in dodelavo prevodov, ter lahko zagotovijo, da je končno sporočilo usklajeno s kulturnimi normami in vrednotami.  

2. Kontekstualne slepe pege: 

Three monkeys who see no evil, hear no evil and speak no evil, contributing to blind spots in AI translation.

Prevajalniki z umetno inteligenco delujejo z vzorci in statističnimi modeli, pri tem pa jim pogosto ne uspe razbrati subtilnih nians človeškega jezika in konteksta. Rezultat te pomanjkljivosti so lahko prevodi brez poglobljenega razumevanja, ki je potrebno za ustrezen prenos pomena za ciljne bralce. Pod črto je umetna inteligenca omejena z usposabljanjem, ki ga prejme in če je usposabljanje pomanjkljivo, odličnosti ni mogoče pričakovati.

Po drugi strani pa ljudje, ki zagotavljajo jezikovne storitve, poskrbijo za poglobljeno razumevanje konteksta ter so sposobni navigacije med frazeološkimi izrazi in kulturnimi kompleksnostmi, ki jih umetna inteligenca lahko spregleda. 

3. Dvoumnosti in večpomenskosti: 

A man looking through the ambiguities and multiple meanings of words that AI cannot correctly translate.

Naravni jeziki so polni besed in besednih zvez, ki nosijo več pomenov, kontekst pa je poglavitnega pomena pri določanju resničnega pomena. Umetna inteligenca ima lahko težave z večpomenskostjo, zaradi česar so prevodi lahko dvoumni ali netočni. Za boljši prikaz lahko uporabimo primer Philipa Jacksona iz zbornika ScienceDirect:  

»Peter: Ali je John dober računovodja?  Mary: John je računalnik.« 

Iz konteksta razumemo, da Maryjin odgovor ni dobeseden in John ni zares računalnik. Človeške izkušnje z življenjem in jezikom nam omogočajo, da razumemo Maryjino metaforo, s katero nam sporoča, da je John dober s številkami in njegova naravna danost mu zagotavlja, da je dober računovodja. S preskusom, ki smo ga izvedli, smo ugotovili, da umetna inteligenca to izjavo prevede dobesedno. Prevod v takšnih primerih ciljnega bralca v najboljšem primeru zmede, lahko pa je celo popolnoma neuporaben.  

4. Specifični izzivi v panogi: 

Medical translation is a critical part of the industry and the value of human translator often prevents disaster.

V nekaterih panogah, kot so pravo, medicina ali tehnične panoge, je pogosto zahtevana uporaba točne in specializirane terminologije. Včasih se umetna inteligenca ne znajde povsem z žargonom, značilnim za določeno panogo, pri čemer pa lahko pride do netočnih prevodov, ki imajo lahko resne posledice.

Pri storitvah prevajanja pravnih, medicinskih in tehničnih besedil so vključeni prevajalci z obsežnim poznavanjem področja, ki lahko ustrezno izrazijo kompleksne koncepte in zagotovijo, da prevod ustreza strogim standardom teh specializiranih področij, pri tem pa rešujejo življenja. 

5. Razvoj jezika: 

Language development is something often missed by AI and requires a human translator to keep language translations up to date.

Jeziki so dinamični, se neprestano razvijajo z novimi besedami, izrazi in pogovornimi skovankami. Modeli z umetno inteligenco težko dohajajo hiter tempo jezikovnega razvoja, zaradi česar so prevodi zastareli in nerodni, predvsem v primeru uporabe slenga.

Prevajalci, ki zagotavljajo jezikovne storitve, so aktivno vpeti v sodobno uporabo jezika in lahko zagotavljajo prevode, ki so v skladu s trenutnimi (lokalnimi) jezikovnimi trendi ter tako zagotavljajo, da so besedila relevantna in dostopna. 

Ne glede na trenutno navdušenje nad potenciali za prevajanje z umetno inteligenco je sodelovanje umetne inteligence in prevajalcev ne le prednost, ampak strateško nujen korak za zagotavljanje točnih, kulturno prilagojenih in kontekstualno bogatih prevodov.

Glede na to, da je učinkovita medkulturna komunikacija poglavitna pri globalni komunikaciji, pri prevajalski agenciji GORR verjamemo, da premišljena uporaba človeškega mojstrstva ostaja nepogrešljiv sestavni del pri zagotavljanju jezikovne točnosti in jasnosti. 


STORITVE 

Prevajalska agencija GORR vam ponuja popolne rešitve za vse jezikovne zahteve: 

Prevajanje 
Sodni prevodi 
Dvojezični pregled in lektoriranje 
Prevajanje in dvojezični pregled
Lokalizacija
Tolmačenje
Tolmačenje na daljavo
Prevod programske opreme
Prevod in lokalizacija spletnega mesta
Strojno prevajanje in urejanje strojnih prevodov

Oglejte si še ostale članke

Avatarji umetne inteligence in globoki ponaredki: vse o digitalnih dvojnikih in o tem, kako jih lahko koristno uporabite 

Ali ločite avatar od originala? Tehnologija na tem področju se dnevno izboljšuje, zato vas bomo v Prevajalski agenciji GORR popeljali na poglobljeno raziskovanje uporabe te nove oblike umetne inteligence.

Izboljšanje odličnosti: 3 glavni razlogi, zakaj bi morali naročiti tudi dvojezični pregled in lekturo prevoda

Obstaja ogromno razlogov, zakaj bi morali vedno naročiti tudi dvojezični pregled in lekturo prevoda. Ker smo prijazni, vam bomo pojasnili zgolj tri najpomembnejše.

Kaj je sodni prevod in kdaj ga potrebujete?

Prevajanje pravnih ali uradnih dokumentov je lahko zapleteno, zato je pred žigosanjem treba poznati osnove.

© 2023 GORR. Vse pravice pridržane.