BLOGY A POSTŘEHY TÝKAJÍCÍ SE ÚSPĚŠNÉHO RŮSTU

Generální ředitel GORR v programovém výboru LocWorld

Náš generální ředitel, pan Gregor Rosulnik, se setkal se zástupci několika největších společností světa.

Náš generální ředitel, pan Gregor Rosulnik, se setkal se zástupci několika největších společností světa.

Náš generální ředitel, pan Gregor Rosulnik, se setkal se zástupci několika největších společností světa, jako jsou IKEA, Cisco, Adobe, a Skyscanner, aby společně sestavili program největší konference v našem oboru s názvem LocWorld.

Co je to LocWorld a proč je pro společnost GORR tak důležitá aktivní účast? Mezinárodní konference LocWorld je místo, kde se setkávají největší zákazníci překladatelských a lokalizačních služeb jako jsou Google, Microsoft Oracle s poskytovateli lingvistických služeb, tedy překladů, lokalizace, tlumočení a dalších souvisejících služeb. Setkávají se třikrát do roka, učí se novým věcem a otevřeně si sdílejí znalosti a zkušenosti. Odborníci z různých oblastí popisují své každodenní výzvy a řešení, která úspěšně implementovali ve svých společnostech, u svých odběratelů a u jiných zúčastněných stran.

Na těchto konferencích se dozvídáme o úspěšných postupech, které umožňují společnosti GORR velmi rychlý rozvoj v oblasti technické podpory, díky čemuž svým zákazníkům můžeme stále poskytovat vysoce kvalitní služby.

Přečtěte si více: Ověřené překlady

Je to pro nás velká čest a moc si toho vážíme. Přijímáme plnou odpovědnost při přípravě kvalitního programu, který umožní pokrok nám všem i celé společnosti.

Co číst dál?

Ztraceno v překladu: Dopad převzetí kormidla umělou inteligencí na reálný život

Nechejme to na umělé inteligenci. Co by se mohlo pokazit?

Vytvořili jsme rasistickou umělou inteligenci? Genderové a rasové předsudky v umělé inteligenci

S tím, jak se používání umělé inteligence stále více normalizuje, začínají se ukazovat skvělé stránky i nedostatky jejích tvůrců, což potvrzuje, že umělá inteligence je přesně taková, jakou si ji vytvoříme.

5 největších úskalí překladu vytvořeného umělou inteligencí

Umělá inteligence je zázrakem moderní doby, ale zdaleka není naprosto spolehlivá. Ve společnosti GORR ji vnímáme jako nástroj, se kterým musí pracovat zkušený odborník, aby byla využita efektivně.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena