BUDOUCNOST PŘEKLADU

Spočívá budoucnost překladu ve strojovém překladu?  

V tomto článku se zamyslíme nad tím, zda je strojový překlad skutečně budoucností překladu jako takového. 

Celý svět se automatizuje a překlad není výjimkou. Všichni známe Google překladač, patrně nejznámější nástroj pro strojový překlad. Existují ovšem i mnohé další nástroje. V tomto článku se zamyslíme nad tím, zda je strojový překlad skutečně budoucností překladu jako takového. 

1. CO JE TO STROJOVÝ PŘEKLAD? 

Strojový překlad je plně automatizovaný překladatelský proces, při kterém dochází k překladu textu bez zásahu člověka. Nástroj provádějící strojový překlad pracuje naprosto samostatně. Na trhu jsou jednak volně dostupné nástroje, jako například Google překladač, jednak placené nástroje, které využívají především překladatelské agentury a společnosti. Překladatelské agentury a společnosti většinou učí vlastní strojové překladače, aby byly co nejúčinnější. Ale pozor! Strojový překlad není to samé jako počítačem asistovaný překlad. V případě počítačem asistovaného překladu na textu pracuje živý překladatel, který využívá programy, on-line terminologické databáze, on-line slovníky a další pomůcky, které mu výrazně pomáhají. 

2. VYUŽITÍ V PŘEKLADATELSKÉM OBORU 

Ačkoli se vývoj našeho oboru nezadržitelně řítí vpřed, zásah člověka do procesu překladu je stále důležitý, především v případě komplexnějších jazyků. Kvalita strojového překladu je do velké míry závislá na velikosti překladatelského korpusu. Čím větší je korpus, tím lepší překlad vzniká. Je potřeba si uvědomit, že strojový překlad není vhodný pro všechny typy textu. Rozhodně se nehodí k překladům kreativního obsahu se spoustou metafor a symbolických vyjádření. 

3. PŘIJDOU PŘEKLADATELÉ BRZY O PRÁCI? 

Ačkoli strojový překlad velmi dobře zvládá některé jazykové kombinace, jako je například francouzština-angličtina, a některé typy textů, například standardizované texty, stále není schopen poskytnout dokonalý výsledek bez nutnosti úpravy živým překladatelem. Překladatelé tedy o práci nepřijdou.

Co číst dál?

Ztraceno v překladu: Dopad převzetí kormidla umělou inteligencí na reálný život

Nechejme to na umělé inteligenci. Co by se mohlo pokazit?

Vytvořili jsme rasistickou umělou inteligenci? Genderové a rasové předsudky v umělé inteligenci

S tím, jak se používání umělé inteligence stále více normalizuje, začínají se ukazovat skvělé stránky i nedostatky jejích tvůrců, což potvrzuje, že umělá inteligence je přesně taková, jakou si ji vytvoříme.

5 největších úskalí překladu vytvořeného umělou inteligencí

Umělá inteligence je zázrakem moderní doby, ale zdaleka není naprosto spolehlivá. Ve společnosti GORR ji vnímáme jako nástroj, se kterým musí pracovat zkušený odborník, aby byla využita efektivně.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena