Tlumočení na dálku 

Věděli jste, že kromě klasického konsekutivního a simultánního tlumočení GORR nabízí i službu tlumočení na dálku?

Věděli jste, že kromě klasického konsekutivního a simultánního tlumočení GORR nabízí i službu tlumočení na dálku? Zajímá vás, jak to funguje? Zde jsou podrobnější informace. 

Tlumočení na dálku se neprovádí na místě, ale po internetu. Získalo na popularitě zejména v nedávném období nejistoty a k jeho rozšíření určitě přispěl i extrémně rychlý a nezadržitelný vývoj nových technologií. 

Jaké nástroje umožňují tlumočení na dálku? 

K tlumočení na dálku se využívají různé on-line nástroje, včetně aplikací Zoom, Skype, Webex a Microsoft Teams. 

Jak přesně to funguje? 

Je to velmi jednoduché. Stačí tlumočníka pozvat na schůzku, stejně jako ostatní účastníky jednání, konference nebo jiné on-line události. Účastníci se pouze zalogují do vybraného on-line nástroje, nasadí si sluchátka a zvolí si správný jazykový kanál. 

Co je třeba udělat před on-line událostí s tlumočníkem 

Vždy doporučujeme, abyste poslali tlumočníkovi podklady k tlumočení s předstihem, nebo mu alespoň sdělili téma a program dané události. Tlumočník vám za to bude vděčný, zejména pokud se jedná o odborné téma, neboť se bude moct na svou práci řádně připravit. Je také vhodné předem otestovat zvolené on-line prostředí, abyste se ujistili, že všechno funguje v naprostém pořádku. Velmi doporučujeme on-line setkání s tlumočníkem ještě před zahájením události a otestování všech využívaných prostředků. 

Jaké jsou výhody tlumočení na dálku? 

Tlumočení na dálku má nepopiratelné výhody, mezi které patří nižší náklady, neboť zákazník nemusí platit tlumočníkovi cestovné a ubytování. Odpadají i náklady na tlumočnické vybavení, jako jsou tlumočnické kabiny a sluchátka, a náklady na technika, který zajišťuje hladký průběh tlumočení po technické stránce. Tlumočení na dálku je také šetrnější k životnímu prostředí, neboť odpadá nutnost všech účastníků cestovat na určené místo. Další výhodou pro zákazníky je možnost výběru z většího počtu tlumočníků, neboť již nejsou vázáni místem konání události. I z organizačního hlediska je vše rychlejší, neboť jak již bylo řečeno, odpadá zařizování cesty a ubytování pro tlumočníka a instalace tlumočnického zařízení. 

A jaké jsou nevýhody? 

Událost pořádaná on-line samozřejmě není srovnatelná s živou událostí. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že se toho v on-line prostoru mnoho ztratí, alespoň tedy opravdový lidský kontakt. Při on-line setkání také musíme počítat s možnými technickými komplikacemi, které mohou narušit hladký průběh. Samotné prostředí by nicméně nemělo mít vliv na kvalitu poskytnutých tlumočnických služeb. Dobrý a zkušený tlumočník odvede skvělou práci v jakémkoli prostředí. 

Co číst dál?

Ztraceno v překladu: Dopad převzetí kormidla umělou inteligencí na reálný život

Nechejme to na umělé inteligenci. Co by se mohlo pokazit?

Vytvořili jsme rasistickou umělou inteligenci? Genderové a rasové předsudky v umělé inteligenci

S tím, jak se používání umělé inteligence stále více normalizuje, začínají se ukazovat skvělé stránky i nedostatky jejích tvůrců, což potvrzuje, že umělá inteligence je přesně taková, jakou si ji vytvoříme.

5 největších úskalí překladu vytvořeného umělou inteligencí

Umělá inteligence je zázrakem moderní doby, ale zdaleka není naprosto spolehlivá. Ve společnosti GORR ji vnímáme jako nástroj, se kterým musí pracovat zkušený odborník, aby byla využita efektivně.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena