BUDOUCNOST PŘEKLADU

Sedm způsobů využití chatbotu ChatGPT v překladatelském oboru 

Využití nástrojů umělé inteligence může být v různých oborech výhodné, a proto jsme se zamysleli nad způsoby, jakými je možno využít v překladatelském oboru. 

A mobile device with Chat GPT written on it in Scrabble letters

ChatGPT je nový revoluční nástroj, který způsobuje opravdu velký rozruch. Využití nástrojů umělé inteligence může být v různých oborech výhodné, a proto jsme se zamysleli nad způsoby, jakými je možno využít v překladatelském oboru.  

Čím se chatbot ChatGPT liší od ostatních? 

ChatGPT se učí na rozsáhlém souboru textů, včetně knih, článků a webových stránek, a k osvojení vzorců a struktury lidského jazyka využívá algoritmus hloubkového učení, kterému se říká transformátor. Proto je jednou z jeho klíčových vlastností schopnost vést rozhovor s uživatelem.  

Jak se dá chatbot ChatGPT využít v překladatelském oboru? 

Zde je sedm způsobů, jak se dá chatbot ChatGPT využít k urychlení a zlepšení překladatelského procesu: 

1. Strojový překlad: 

ChatGPT dokáže generovat strojový překlad textů. Můžete do něj vložit zdrojový text a on pro vás vygeneruje překlad v cílovém jazyce. Ale pozor: strojový překlad není dokonalý a vyžaduje následnou editaci živým překladatelem. 

2. Vyhodnocení kvality překladu: 

ChatGPT dokáže velmi dobře vyhodnotit kvalitu překladu. Můžete do něj vložit přeložený text, chatbot ChatGPT ho porovná se zdrojovým textem a navrhne, která místa by se dala opravit nebo upravit. Pomáhá vám tedy zajistit přesnost a vysokou kvalitu překladu.  

3. Správa terminologie: 

Chatbot ChatGPT může spravovat terminologii překladatelského projektu. Můžete do něj vložit termíny, pro které vám navrhne ekvivalent v cílovém jazyce, včetně definice a příkladů využití v textu.  

4. Vytváření obsahu: 

Snad nejpřevratnějším využitím je možnost vytváření kreativního obsahu. ChatGPT vám může pomoct napsat blogové posty na dané téma, vyhledat klíčová slova pro SEO optimalizaci, vygeneruje pro vás popisky, tweety a další posty na sociální sítě. 

5. Pomoc s komunikací: 

ChatGPT může generovat e-maily. Pokud potřebujete napsat zdvořilý, ale nekompromisní e-mail překladateli, který nedodržel termín odevzdání překladu, můžete o to požádat chatbota ChatGPT. 

6. Identifikace jazyka:  

ChatGPT umí identifikovat jazyk vloženého textu, což může být velmi užitečné v případě, že pracujete s vícejazyčným obsahem. 

7. Asistence pracovních postupů: 

ChatGPT může pomáhat s pracovními postupy v memoQ. Pokud zapomenete, jak importovat soubory ve formátu JSON do memoQ, můžete o to požádat chatbota ChatGPT a on to provede za vás. 

Jak je zřejmé, ChatGPT může být pro překladatele velmi užitečným nástrojem. Je nicméně důležité pamatovat na to, že živý překladatel je nenahraditelný a výstupy chatbota je vždy potřeba pečlivě zkontrolovat a v případě potřeby upravit. To platí především v dnešní době, v počáteční fázi vývoje tohoto nástroje, kdy stále testujeme a hodnotíme jeho spolehlivost. Proto je třeba chatbota ChatGPT využívat s jistou opatrností. 

Co číst dál?

Ztraceno v překladu: Dopad převzetí kormidla umělou inteligencí na reálný život

Nechejme to na umělé inteligenci. Co by se mohlo pokazit?

Vytvořili jsme rasistickou umělou inteligenci? Genderové a rasové předsudky v umělé inteligenci

S tím, jak se používání umělé inteligence stále více normalizuje, začínají se ukazovat skvělé stránky i nedostatky jejích tvůrců, což potvrzuje, že umělá inteligence je přesně taková, jakou si ji vytvoříme.

5 největších úskalí překladu vytvořeného umělou inteligencí

Umělá inteligence je zázrakem moderní doby, ale zdaleka není naprosto spolehlivá. Ve společnosti GORR ji vnímáme jako nástroj, se kterým musí pracovat zkušený odborník, aby byla využita efektivně.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena