BUDOUCNOST PŘEKLADU

Člověk vs. umělá inteligence: Posunutí hranic v překladu

S pokračujícím technologickým vývojem dochází díky integraci umělé inteligence (AI) ke značné proměně překladatelských služeb. Přestože umělá inteligence v překladu jednoznačně přináší řadu výhod, vyvolává také jisté obavy a otázky, kterými by se neměli zabývat pouze živí překladatelé.

A scale with a balance between human translation services and ai.

Umělá inteligence se zřejmě již stala součástí našeho každodenního života, a tak jsme si ve společnosti GORR řekli, že nastal čas uvědomit si příležitosti a nástrahy, které představuje, a prozkoumat, co všechno může znamenat pro profesionály slov.


PŘÍLEŽITOSTI

Žárovka držená mezi lidskýma rukama symbolizující možnosti, které umělá inteligence nabízí pro překlad.

Rychlost a efektivita:

To je pravda. „Překladatelské nástroje“ poháněné umělou inteligencí vynikají rychlostí a efektivitou. Jsou schopny zpracovat ohromné množství textu za zlomek času, který by potřeboval ke stejnému úkonu živý překladatel. To je výhodné zejména pro (některé) časově náročné projekty a potenciálně také pro lokalizaci rozsáhlého obsahu.

Nákladová efektivita:

Automatizovaná překladatelská řešení mohou být pro společnosti nákladově efektivnější než práce živého profesionála, zejména v případě velmi objemných překladů. Tato nákladová efektivita je atraktivní pro společnosti s omezeným rozpočtem, neboť jim umožňuje efektivněji kontrolovat výdaje na překladatelské služby.

Konzistence:

Překladatelské technologie umělé inteligence zaručují konzistentní výstupy. Řídí se totiž souborem předdefinovaných pravidel a zachovávají jednotnost v používání jazyka a terminologie v celém překládaném materiálu, což může být v případě lidských překladatelů obtížnější.

Dostupnost 24/7:

Umělá inteligence neodpočívá. Její nepřetržitá dostupnost je výhodná zejména pro společnosti působící v různých časových pásmech, neboť zajišťuje dostupnost překladatelských služeb kdykoli je potřeba. To se může hodit především v nouzových situacích, kdy není možné čekat na příjezd živého překladatele.

Zlepšení založená na datech:

Překladatelské nástroje umělé inteligence se neustále učí a přizpůsobují se rozsáhlým souborům dat, čímž postupně zlepšují své překladatelské schopnosti. Tento opakovaný proces učení zvyšuje přesnost a jazykové znalosti. V případě správného využívání tyto nástroje podporují schopnosti živých překladatelů a celkově zvyšují kvalitu překladatelských služeb.


NÁSTRAHY:

Labyrint překážek vytvořený pomocí umělé inteligence.

Porozumění širšímu kontextu:

Jednou z hlavních výzev, se kterými se umělá inteligence potýká, jsou jazykové nuance a kontext. Živí překladatelé mají kulturní vhled a rozumí kontextu, což může být pro umělou inteligenci pořádně tvrdý oříšek. To může vést až k značné ztrátě smyslu nebo kulturních významů pro cílové publikum, což může způsobit i znehodnocení finálního dokumentu, nebo, což by bylo ještě horší, vyvolat pohoršení.

Kreativita a nuance:

Je zřejmé, že překlad není jen o převodu slov, ale také o zachycení jemných nuancí, kulturních specifik a kreativních prvků textu. Umělá inteligence v tomto ohledu postrádá schopnost nalézt kreativní řešení složitých překladatelských problémů nebo lokalizační strategii a má tendenci opakovat slova a věty, takže všechny její texty mohou mít nudně známý formát, což vede ke snížení dosahu, atraktivity a čtivosti.

Nedostatek emoční inteligence:

Pochopení emočního náboje překládaného dokumentu je pro převod obzvlášť citlivých informací (například v komunikaci doktora a pacienta nebo v případě zákaznického servisu), marketingových textů či krásné literatury klíčové. Umělá inteligence jednoduše není nadána emoční inteligencí a citlivostí potřebnou k interpretaci a nedokáže vyjádřit zamýšlený emoční náboj se stejnou jemností, jakou nabízí živý překladatel.

Zpracování složitých textů:

Vysoce specializovaný nebo technický překlad si vyžaduje hluboké porozumění daného předmětu. Přestože se umělá inteligence neustále zdokonaluje, může mít těžkosti se zvládnutím složitosti některých oborů, které vyžadují odborné znalosti a zkušenosti živých překladatelů. Existuje mnoho oborů, kde je fyzická a osobní zkušenost překladatele klíčová pro to, aby došlo k přesnému přenosu informací. Jedná se například o inkluzi stereotypů, především s ohledem na rasovou a genderovou odlišnost, kterou umělá inteligence často zveličuje.

Etické otázky:

Využití umělé inteligence pro překlad vyvolává etické otázky, zejména pokud jde o soukromí a bezpečnost dat. Živí překladatelé dodržují normy plynoucí z podstaty jejich profese a mlčenlivost, zatímco umělé inteligence může představovat riziko spojené s narušením a zneužitím svěřených dat. Vzhledem k tomu, že organizace po celém světě nyní mohou využívat umělou inteligenci ke shromažďování, ukládání, zpracovávání a využívání dat, rostou obavy ohledně dodržování práv na ochranu soukromí, neboť využití umělé inteligence ještě není úplně právně podchyceno.

Takže znamená to, že přijdeme o práci?

Vůbec ne. Ačkoli má umělá inteligence co nabídnout s ohledem na efektivitu a rychlost, jednoduše nenahrazuje a ani není schopna nahradit živé překladatele. Má se to tak, že spíš mění jejich roli a umožňuje jim více se soustředit na úkoly, které vyžadují porozumění jemným nuancím, kreativitu a cit pro kulturní prostředí. Proto je zřejmě nejlepší s umělou inteligencí spolupracovat, ale nepodceňovat roli živých profesionálů, kteří dohlížejí na její výstupy, zdokonalují je a přidávají k nim nepostradatelný nádech lidskosti.

Závěrečné myšlenky

Živí překladatelé jsou tedy stále nepostradatelní, a to kvůli nuancím a neustálým proměnám jazyka, kultury a kontextu, což zajišťuje, že umění překladu bude i nadále vzkvétat. Ve společnosti GORR se domníváme, že s dalším rozvojem umělé inteligence bude moudré tuto technologii využívat jako cenný nástroj a přijmout tak budoucnost, v níž součinnost umělé a lidské inteligence přinese bezkonkurenční jazykovou dokonalost.


NAŠE SLUŽBY

Společnost GORR nabízí komplexní řešení všech vašich jazykových potřeb:

Překlad
Ověřený překlad
Editace a korektura
Překlad a následná editace
Lokalizace
Tlumočení
Tlumočení online
Překlad softwaru
Lokalizace webových stránek
Strojový překlad a následná editace

Co číst dál?

Ztraceno v překladu: Dopad převzetí kormidla umělou inteligencí na reálný život

Nechejme to na umělé inteligenci. Co by se mohlo pokazit?

Vytvořili jsme rasistickou umělou inteligenci? Genderové a rasové předsudky v umělé inteligenci

S tím, jak se používání umělé inteligence stále více normalizuje, začínají se ukazovat skvělé stránky i nedostatky jejích tvůrců, což potvrzuje, že umělá inteligence je přesně taková, jakou si ji vytvoříme.

5 největších úskalí překladu vytvořeného umělou inteligencí

Umělá inteligence je zázrakem moderní doby, ale zdaleka není naprosto spolehlivá. Ve společnosti GORR ji vnímáme jako nástroj, se kterým musí pracovat zkušený odborník, aby byla využita efektivně.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena