KDYŽ SE VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE NEZDAŘÍ

5 největších úskalí překladu vytvořeného umělou inteligencí

Umělá inteligence je zázrakem moderní doby, ale zdaleka není naprosto spolehlivá. Ve společnosti GORR ji vnímáme jako nástroj, se kterým musí pracovat zkušený odborník, aby byla využita efektivně.

An AI generated humanoid robot that does not understand the nuanced human side of translation services.

S rozvojem umělé inteligence (AI) došlo k významnému pokroku v různých oborech a stranou nezůstaly ani překladatelské služby.

Ačkoli není pochyb o tom, že nástroje umělé inteligence zefektivnily proces převodu textu z jednoho jazyka do druhého, nejsou naprosto bezchybné. Než se tedy na tuto fantasticky futuristickou technologii budeme chtít spolehnout, je nutné prozkoumat zmíněná úskalí a potenciální nebezpečí.


1. Opomínání kulturních specifik a rasismus:

Jazyky nejsou izolované entity, ale jsou hluboce spjaty s kulturami, které reprezentují.

Jazyky nejsou izolované entity, ale jsou hluboce spjaty s kulturami, které reprezentují. Algoritmy umělé inteligence, které nemají kulturní a rasové povědomí, mohou neúmyslně vytvářet kulturně necitlivé, nevhodné nebo dokonce rasistické překlady, což potvrzuje nedávný příklad překladače Amazon.

Živí překladatelé naopak disponují dovednostmi v oboru kulturní lokalizace a mají schopnost přizpůsobovat, měnit, upravovat a zpřesňovat překlady tak, aby konečné sdělení odpovídalo kulturním normám a hodnotám.

2. Slepá místa kontextu:

Tři opice, které nevidí zlo, neslyší zlo a nemluví zlo, přispívají ke slepým místům v překladu umělé inteligence.

Překladače umělé inteligence fungují na základě vzorců a statistických modelů a často mají problém zpracovat složité nuance lidského jazyka a kontextu. Tento deficit může vést k tomu, že vzniklé překlady postrádají hloubku a nedokáží přesně vyjádřit zamýšlený význam. Nakonec, umělá inteligence vychází pouze ze získaného tréninku a pokud je tento trénink v určitých ohledech nedokonalý, nemůžeme od ní v žádném případě očekávat dokonalé výsledky.

Naopak živí poskytovatelé jazykových služeb mohou do překladu zakomponovat jemné nuance v porozumění kontextu, které jim umožňují orientovat se v idiomatických výrazech a kulturních specifikách umělou inteligencí snadno přehlédnutelných.

3. Dvojsmysly a slova nesoucí více významů:

Člověk, který hledá v nejednoznačnosti a vícevýznamovosti slov, jež umělá inteligence nedokáže správně přeložit.

Přirozené jazyky jsou plné slov a frází, které mají více významů. Při určování zamýšleného smyslu je tedy nejdůležitější kontext. Umělá inteligence mívá problém s mnohoznačností, což může vést k dvojsmyslným či nepřesným překladům. Podívejme se na tento názorný příklad od Philipa Jacksona a ScienceDirect:

„Petr: Je John dobrý účetní? b. Mary: John je počítač.“

Z kontextu vyplývá, že Mary nemyslela svou odpověď doslovně a že John ve skutečnosti žádný počítač není. Naše lidská zkušenost s podobnými situacemi a jazykem nám říká, že Marie mluví metaforicky a informuje nás o tom, že John počítá opravdu skvěle, takže je samozřejmě i dobrým účetním. Osobní testování nicméně odhalilo, že umělá inteligence překládá toto tvrzení doslovně, což v lepším případě znamená matoucí výsledek a v horším případě výsledek totálně nepoužitelný.

Specifické výzvy pro jednotlivé obory:

Lékařské překlady jsou důležitou součástí oboru a hodnota lidského překladatele často zabrání katastrofě.

Některé obory, například právní, lékařský nebo technické obory, často vyžadují znalost přesné odborné terminologie. Umělá inteligence může při zpracování žargonu daného oboru selhat, což vede k nepřesnostem, které mohou mít a už i měly vážné důsledky.

Překladatelé právních, lékařských a technických textů musí být vybaveni znalostmi v daném oboru a musí umět přesně vyjádřit složité pojmy, aby zajistili, že překlad bude splňoval přísné normy těchto specializovaných oborů, což často může pomoct i zachránit lidské životy.

5. Vývoj jazyka:

Vývoj jazyků je něco, co AI často opomíjí a vyžaduje lidského překladatele, aby udržoval jazykové překlady aktuální.

Živé jazyky jsou dynamické, neustále se vyvíjejí a přibývají v nich nová slova a výrazy. Modely umělé inteligence nestíhají držet krok s rychlým jazykovým vývojem, což vede k zastaralým nebo neobratným překladům, zejména pokud jde o hovorový jazyk.

Živí poskytovatelé jazykových služeb, kteří se aktivně zabývají současným používáním jazyka, mohou poskytovat překlady, které odpovídají současným (místním) jazykovým trendům, a zajistit tak, aby texty zůstaly relevantní a dostupné.

Bez ohledu na současné nadšení kolem překladatelského potenciálu umělé inteligence není spolupráce mezi umělou inteligencí a živými překladateli jen otázkou preferencí, ale je také strategickou nutností pro zajištění přesných, kulturně citlivých a kontextově bohatých překladů.

Vzhledem k tomu, že efektivní mezikulturní komunikace má pro globální komunikaci zásadní význam, jsme ve společnosti GORR přesvědčeni o tom, že promyšlené využití odborných znalostí živých překladatelů zůstává nepostradatelnou součástí snahy o jazykovou přesnost a srozumitelnost.


NAŠE SLUŽBY

Společnost GORR nabízí komplexní řešení všech vašich jazykových potřeb:

Překlad
Ověřený překlad
Editace a korektura
Překlad a následná editace
Lokalizace
Tlumočení
Tlumočení online
Překlad softwaru
Lokalizace webových stránek
Strojový překlad a následná editace

Co číst dál?

Ztraceno v překladu: Dopad převzetí kormidla umělou inteligencí na reálný život

Nechejme to na umělé inteligenci. Co by se mohlo pokazit?

Vytvořili jsme rasistickou umělou inteligenci? Genderové a rasové předsudky v umělé inteligenci

S tím, jak se používání umělé inteligence stále více normalizuje, začínají se ukazovat skvělé stránky i nedostatky jejích tvůrců, což potvrzuje, že umělá inteligence je přesně taková, jakou si ji vytvoříme.

Člověk vs. umělá inteligence: Posunutí hranic v překladu

S pokračujícím technologickým vývojem dochází díky integraci umělé inteligence (AI) ke značné proměně překladatelských služeb. Přestože umělá inteligence v překladu jednoznačně přináší řadu výhod, vyvolává také jisté obavy a otázky, kterými by se neměli zabývat pouze živí překladatelé.

© 2023 GORR. Všechna práva vyhrazena